Účtovný výkaz

HUPI, s.r.o. (IČO: 36335894) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD101_2021827368_IR_2009_675_2010_535057.TIF